Meny X
Generic Viagra (Sildenafil Citrate )
Viagra
Viagra er ofte den første behandlingen prøvd for erektil dysfunksjon hos menn og pulmonal arteriell hypertensjon.
25mg x 10piller $18.99
$1.90 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $0.00
25mg x 20piller $29.99
$1.50 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $8.00
25mg x 30piller $37.99
$1.27 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $18.90
25mg x 60piller $68.99
$1.15 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $45.00
25mg x 90piller $92.99
$1.03 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $78.30
25mg x 120piller $105.99
$0.88 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $122.40
25mg x 180piller $112.99
$0.63 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $228.60
25mg x 270piller $118.99
$0.44 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $394.20
25mg x 360piller $129.99
$0.36 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $554.40
50mg x 10piller $25.99
$2.60 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $0.00
50mg x 20piller $39.99
$2.00 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $12.00
50mg x 30piller $45.99
$1.53 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $32.10
50mg x 60piller $83.99
$1.40 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $72.00
50mg x 90piller $115.99
$1.29 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $117.90
50mg x 120piller $127.99
$1.07 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $183.60
50mg x 180piller $150.99
$0.84 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $316.80
50mg x 270piller $191.99
$0.71 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $510.30
50mg x 360piller $215.99
$0.60 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $720.00
100mg x 10piller $28.99
$2.90 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $0.00
100mg x 20piller $45.99
$2.30 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $12.00
100mg x 30piller $52.99
$1.77 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $33.90
100mg x 60piller $99.99
$1.67 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $73.80
100mg x 90piller $133.99
$1.49 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $126.90
100mg x 120piller $156.99
$1.31 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $190.80
100mg x 180piller $211.99
$1.18 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $309.60
100mg x 270piller $285.99
$1.06 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $496.80
100mg x 360piller $323.99
$0.90 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $720.00
120mg x 10piller $29.99
$3.00 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $0.00
120mg x 20piller $47.99
$2.40 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $12.00
120mg x 30piller $60.99
$2.03 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $29.10
120mg x 60piller $109.99
$1.83 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $70.20
120mg x 90piller $148.99
$1.66 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $120.60
120mg x 120piller $177.99
$1.48 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $182.40
120mg x 180piller $240.99
$1.34 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $298.80
120mg x 270piller $323.99
$1.20 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $486.00
120mg x 360piller $388.99
$1.08 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $691.20
130mg x 10piller $32.99
$3.30 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $0.00
130mg x 20piller $49.99
$2.50 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $16.00
130mg x 30piller $62.99
$2.10 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $36.00
130mg x 60piller $113.99
$1.90 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $84.00
130mg x 90piller $155.99
$1.73 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $141.30
130mg x 120piller $184.99
$1.54 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $211.20
130mg x 180piller $247.99
$1.38 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $345.60
130mg x 270piller $337.99
$1.25 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $553.50
130mg x 360piller $388.99
$1.08 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $799.20
150mg x 10piller $34.99
$3.50 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $0.00
150mg x 20piller $51.99
$2.60 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $18.00
150mg x 30piller $65.99
$2.20 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $39.00
150mg x 60piller $118.99
$1.98 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $91.20
150mg x 90piller $160.99
$1.79 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $153.90
150mg x 120piller $192.99
$1.61 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $226.80
150mg x 180piller $260.99
$1.45 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $369.00
150mg x 270piller $351.99
$1.30 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $594.00
150mg x 360piller $401.99
$1.12 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $856.80
200mg x 10piller $40.99
$4.10 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $0.00
200mg x 20piller $61.99
$3.10 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $20.00
200mg x 30piller $77.99
$2.60 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $45.00
200mg x 60piller $140.99
$2.35 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $105.00
200mg x 90piller $190.99
$2.12 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $178.20
200mg x 120piller $228.99
$1.91 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $262.80
200mg x 180piller $308.99
$1.72 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $428.40
200mg x 270piller $416.99
$1.54 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $691.20
200mg x 360piller $499.99
$1.39 per pille
Legg Til I Handlekurven
spare: $975.60
Produktbeskrivelse


Vanlig bruk


Den viktigste komponenten i Viagra er Sildenafil Citrate.
Sildenafil Citrate påvirker respons på seksuell stimulering. Det fungerer ved å styrke glatt muskelavslapning bruker nitrogenoksid, en kjemikalie som normalt frigjøres som følge av seksuell stimulering. Denne avslapning av glatt muskulatur tillater økt blodstrøm i visse områder av penis, noe som fører til en ereksjon.
Sildenafil Citrate anvendes for behandling av erektil dysfunksjon (impotens)hos menn og pulmonal arteriell hypertensjon.
Sildenafil Citrate kan også brukes til andre formål som ikke er nevnt ovenfor.Dosering og veiledningVanligvis er anbefalt dose er 50 mg. Det er tatt ca 0,5-1 time før seksuell aktivitet. Ikke ta Viagra mer enn en gang om dagen.
Et fettrikt måltid kan forsinke tidspunktet for virkningen av dette stoffet.
Prøv å ikke spise grapefrukt eller drikke grapefruktjuice mens du blir behandlet med Sildenafil Citrate.Forholdsregler


Før du begynner å ta Sildenafil Citrate, oppsøk legen din eller apotek hvis du er allergisk mot det, eller hvis du har andre allergier.
Gamle mennesker kan være mer følsomme for bivirkninger av stoffet.KontraindikasjonerViagra er kontraindisert hos pasienter som tar en annen medisin for å behandle impotens eller bruker et nitrat middel for brystsmerter eller hjerteproblemer.
Dette legemidlet bør ikke tas av kvinner og barn, samt hos pasienter med kjent hypersensitivitet overfor noen av tablettens ingredienser.Mulige bivirkningerDe vanligste bivirkningene er hodepine, rødme, halsbrann, urolig mage, nesetetthet, svimmelhet eller diaré.
En alvorlig allergisk reaksjon på dette stoffet er svært sjelden, men søk øyeblikkelig medisinsk hjelp hvis det skjer.
Mange bruker denne medisinen og har ikke alvorligebivirkninger.
I tilfelle du merker bivirkninger som ikke er nevnt ovenfor, kontakt lege eller apotek.Interaksjon


Dette stoffet bør ikke brukes sammen med nitrater og narkotiske stoffer som kalles "poppers" som inneholder amyl eller butyl nitritt; alfablokk medisiner, andre medisiner for impotens, høyt blodtrykk medisiner, etc.
Rådfør deg med lege eller apotek for mer informasjon.Glemt dose


Viagra brukes etter behov, slik at du er usannsynlig å være på et doserings tidsplan.OverdoseHvis du tror du har brukt for mye av dette legemidlet kontakt lege med en gang. Symptomene på overdose inkluderer vanligvis brystsmerter, kvalme, uregelmessig hjerterytme, og føler deg deg ør eller besvimelse.LagringOppbevar medisiner ved romtemperatur mellom 68-77 grader F (20-25 grader C)fra lys og fuktighet. Ikke oppbevar medisiner på badet. Hold alle medisiner unna rekkevidde for barn og kjæledyr.Ansvarsfraskrivelse


Vi gir bare generell informasjon om medisiner som ikke dekker alle retninger, mulige interaksjoner, og forholdsregler. Informasjon på nettstedet kan ikke brukes til egenbehandling og selvdiagnose. Eventuelle spesifikke instruksjoner for en bestemt pasient bør avtales med lege rådgiver eller lege med ansvar for saken. Vi fraskriver oss påliteligheten av denne informasjonen og feil det kan inneholde. Vi er ikke ansvarlige for noen direkte, indirekte, spesielle eller annen indirekte skade som følge av bruk av informasjonen på dette nettstedet og også for konsekvensene av selv-behandling.